Konsert minising
Minising
Arrangementer, møter og øvelser for Horten Minising
Start : fredag 27 mars 2009, 17:00
End : fredag 27 mars 2009, 17:00
Minising holder konsert i sentrumskirken kl 18:00

Horten KFUK-KFUM hjemmeside - Unge for Kristus
http://www.hkuf.no