Øvelse og avslutning minising
Minising
Arrangementer, møter og øvelser for Horten Minising
Start : torsdag 30 april 2009, 15:00
End : torsdag 30 april 2009, 15:00
Øvelse og avslutning med miniskonsert.

Horten KFUK-KFUM hjemmeside - Unge for Kristus
http://www.hkuf.no