Knøttesing og Minising Starter opp
Knøttesing
Arrangementer, møter og øvelser for Horten Knøttesing
Start : torsdag 27 august 2009, 15:00
End : torsdag 27 august 2009, 15:00
Dette er første øvelsesdag for Knøttesing og Minising.

Horten KFUK-KFUM hjemmeside - Unge for Kristus
http://www.hkuf.no